علیرضا بازماندگان شمیلی

علیرضا بازماندگان شمیلی،

استادیار
  • معاون اداری ،مالی دانشکده علوم پایه
گروه شیمی
شماره تماس : 31312441
Scopus
  • 120 ارجاعات
  • 8 h-Index
Google Scholar
  • 207 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

  • معاون اداری ،مالی دانشکده علوم پایه 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی