ناصر شهسواری

ناصر شهسواری،

دانشیار
  • رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد
گروه مدیریت
شماره تماس : 31312487
Scopus
  • 78 ارجاعات
  • 4 h-Index
Google Scholar
  • 248 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

  • رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی