ستوده باقری

ستوده باقری،

دانشیار
گروه شیمی
شماره تماس : 31312442
Google Scholar
  • 95 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شیمی گرایش شیمی فیزیک

1386 ← 1390

فعالیت های علمی