رضا سلیمانی دامنه

رضا سلیمانی دامنه،

استادیار
گروه مدیریت
شماره تماس : 0343131248
Google Scholar
  • 12 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

1390 ← 1396

MA ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

1387 ← 1390

B.Sc ، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ، مدیریت صنعتی

1383 ← 1387

فعالیت های علمی