رسول معمارزاده

رسول معمارزاده،

استادیار
گروه عمران
شماره تماس : 31312493
Scopus
  • 12 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، مهندسی عمران

1391 ← 1396

MS ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، مهندسی عمران ـ هیدرولیک

1388 ← 1390

B.Sc ، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ، مهندسی عمران- عمران

1384 ← 1388

فعالیت های علمی