امید خوارزمی

امید خوارزمی،

استادیار
گروه آمار
شماره تماس : 2274
Scopus
  • 22 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی