محمدرضا پیرمرادی

محمدرضا پیرمرادی،

استادیار
  • ناظر فضای سبز
گروه باغبانی
شماره تماس : 31312031

پروفایل

  • ناظر فضای سبز 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی