مهران امینیان شاهرخ آبادی

مهران امینیان شاهرخ آبادی،

استادیار
گروه ریاضی
شماره تماس : 2274
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، ، ریاضی محض

1390 ← 1393

فعالیت های علمی