،

دانشیار
گروه فیزیک
شماره تماس : 3202080
Scopus
  • 83 ارجاعات
  • 5 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی