محمد ثابت

محمد ثابت،

دانشیار
  • مدیر امور آموزشی
گروه شیمی
شماره تماس : --------
Scopus
  • 613 ارجاعات
  • 16 h-Index

پروفایل

  • مدیر امور آموزشی 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی