محمدرضا فروزش فرد

محمدرضا فروزش فرد،

استادیار
گروه فیزیک
شماره تماس : 2433
Scopus
  • 33 ارجاعات
  • 4 h-Index
Google Scholar
  • 87 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.Sc ، دانشگاه شیراز ، فیزیک مهندسی -لیزر و اپتیک

1389 ← 1393

MS ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، فیزیک- گرایش اتمی مولکولی

1386 ← 1389

فعالیت های علمی