مهدیه ابراهیم پور

مهدیه ابراهیم پور،

استادیار
گروه ریاضی
شماره تماس : 3431312327
Scopus
  • 49 ارجاعات
  • 4 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ریاضی محض گرایش جبر

1387 ← 1391

فعالیت های علمی