افشین ایرانمنش

افشین ایرانمنش،

مربی
گروه عمران
شماره تماس : --------
Scopus
  • 3 ارجاعات
  • 2 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی