عیسی اسفندیار پور

عیسی اسفندیار پور،

دانشیار
  • مدیر گروه خاکشناسی
گروه خاکشناسی
شماره تماس : 31312030
Scopus
  • 251 ارجاعات
  • 11 h-Index
Google Scholar
  • 204 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

  • مدیر گروه خاکشناسی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی