حسین بابایی

حسین بابایی،

استادیار
گروه تربیت بدنی
شماره تماس : --------
Google Scholar
  • 37 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، ، تربیت بدنی وعلوم ورزشی

1392 ← 1397

فعالیت های علمی