حسین نگارستانی

حسین نگارستانی،

استادیار
گروه آمار
شماره تماس : 2365
Scopus
  • 6 ارجاعات
  • 2 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی