حسن حاج عبداللهی

حسن حاج عبداللهی،

دانشیار
گروه مکانیک
شماره تماس : --------
Scopus
  • 1408 ارجاعات
  • 23 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، ، مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

1388 ← 1392

فعالیت های علمی