مصطفی هادوی نژاد

مصطفی هادوی نژاد،

دانشیار
گروه مدیریت
شماره تماس : 3202007
Google Scholar
  • 49 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی