حدیث اقبالی مهدی آبادی

حدیث اقبالی مهدی آبادی،

استادیار
گروه مهندسی شیمی
شماره تماس : --------
Scopus
  • 14 ارجاعات
  • 2 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، مهندسی شیمی

1390 ← 1395

فعالیت های علمی