غلامحسین آقابزرگی

غلامحسین آقابزرگی،

استادیار
گروه ریاضی
شماره تماس : 0343131223
Scopus
  • 77 ارجاعات
  • 6 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، ، ریاضی محض گرایش جبر

1388 ← 1391

فعالیت های علمی