منصور اسماعیل زاده

منصور اسماعیل زاده،

استادیار
  • مدیر گروه مدیریت
گروه مدیریت
شماره تماس : 31312385

پروفایل

  • مدیر گروه مدیریت 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه علامه طباطبائی ، مدیریت صنعتی

1393 ← 1398

فعالیت های علمی