عیسی اسفندیار پور

عیسی اسفندیار پور،

دانشیار
  • مدیر گروه خاکشناسی
گروه خاکشناسی
شماره تماس : 31312030
اتاق : -

پروفایل

  • مدیر گروه خاکشناسی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی