داود محمودی نیا

داود محمودی نیا،

استادیار
  • مدیر گروه اقتصاد
گروه اقتصاد
شماره تماس : 31312388
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index

پروفایل

  • مدیر گروه اقتصاد 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه اصفهان ، اقتصاد-پول و بانکداری

1390 ← 1395

فعالیت های علمی