فاطمه پنجه علی بیک

فاطمه پنجه علی بیک،

استاد
 • عضو هیات تحریریه مجله موجک ها و جبرخطی
 • عضو هیات تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران
 • مدیر تحصیلات تکمیلی
 • عضویت در هیات تحریریه مجله روشهای محاسباتی برای معادلات یفرانسیلی (دانشگاه تبریز)
گروه ریاضی
شماره تماس : 3202327
Scopus
 • 169 ارجاعات
 • 7 h-Index

پروفایل

 • عضویت در هیات تحریریه مجله روشهای محاسباتی برای معادلات یفرانسیلی (دانشگاه تبریز) 1398←1402
 • مدیر تحصیلات تکمیلی 1398←…
 • عضو هیات تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران 1398←1401
 • معاونت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر 1396←1398
 • عضو هیات تحریریه مجله موجک ها و جبرخطی 1396←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ریاضی کاربردی گرایش آنالیزعددی

1386 ← 1389

فعالیت های علمی