حمیدرضا باغشاهی

حمیدرضا باغشاهی،

دانشیار
  • معاون آموزشی و پژوهشی علوم پایه
گروه فیزیک
شماره تماس : 31312420
Scopus
  • 210 ارجاعات
  • 8 h-Index
Google Scholar
  • 306 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

  • معاون آموزشی و پژوهشی علوم پایه 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه یزد ، فیزیک اتمی

1390 ← 1394

فعالیت های علمی