عبدالرضا اخگر

عبدالرضا اخگر،

دانشیار
گروه خاکشناسی
شماره تماس : 31312029
Scopus
  • 31 ارجاعات
  • 4 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی