مرتضی آیین

مرتضی آیین،

استادیار
گروه برق
شماره تماس : 31312500
Scopus
  • 678 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ، مهندسی برق _ قدرت( گرایش سیستمهای قدرت )

1390 ← 1394

فعالیت های علمی