مجتبی افشار جهانشاهی

مجتبی افشار جهانشاهی،

استادیار
  • مدیر گروه حسابداری
گروه حسابداری
شماره تماس : 2481

پروفایل

  • مدیر گروه حسابداری 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی