ابوالفضل شهاب الدینی

ابوالفضل شهاب الدینی،

استادیار
گروه مکانیک
شماره تماس : 31312565
Scopus
  • 499 ارجاعات
  • 13 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی