اردوان کمالی

اردوان کمالی،

دانشیار
گروه خاکشناسی
شماره تماس : 31312019
Scopus
  • 23 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی