اسما ایلخانی زاده منش

اسما ایلخانی زاده منش،

استادیار
گروه ریاضی
شماره تماس : 31312261
Scopus
  • 11 ارجاعات
  • 2 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ، ریاضی محض گرایش آنالیز

1388 ← 1391

فعالیت های علمی