علی ابراهیمی میمند

علی ابراهیمی میمند،

استادیار
گروه ریاضی
شماره تماس : --------

پروفایل

  • مدیر امور فرهنگی 1391←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه شیراز ، ریاضی محض- گرایش آنالیز

1383 ← 1389

فعالیت های علمی