آذر علی نژاد

آذر علی نژاد،

استادیار
  • مدیر گروه حقوق
گروه حقوق
شماره تماس : 31312361
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

  • مدیر گروه حقوق 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه تهران ، حقوق

1389 ← 1395

فعالیت های علمی